Over Gymtime

Gymtime is opgericht door Katinka Mooij. Katinka werkt inmiddels al meer dan 10 jaar in het onderwijs als groepsleerkracht en als vakleerkracht bewegingsonderwijs in het basisonderwijs. Daarnaast geeft zij op deze basisschool motorisch remedial teaching (MRT).

MRT is bedoeld voor kinderen die een achterstand hebben op het gebied van motoriek. Het mooie van MRT is dat dit op een hele speelse en leuke manier wordt aangeboden. Kinderen ervaren dit als gymmen en komen altijd met veel plezier!

Door gericht aan de slag te gaan met speelse oefeningen op de gebieden waar een achterstand is, kun je in een relatief korte periode vaak een grote winst behalen. Kinderen ervaren dat zij sterker worden, dat het minder moeite kost en ervaren succes. Wat eerst nog niet lukte, kunnen ze nu wel. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en vinden meer aansluiting bij hun leeftijdsgenootjes. Bovendien tonen steeds meer onderzoeken de positieve relatie aan van bewegen en leren.

Een bijkomend voordeel van groeps MRT is dat dit in een klein groepje wordt aangeboden, waarbij ook het sociale aspect centraal staat. Omgang en spelen met elkaar, vertrouwen en respect, plezier en succes zijn de doelen binnen deze les.

Dat bewegen goed voor je is, is inmiddels wel bekend. Samen sporten verbroedert, daagt kinderen uit en zorgt voor plezier! Wat is er dan leuker dan je eigen gymfeestje vieren. Gymtime kan daarbij met allerlei specifieke wensen rekening houden. Leest  u verder op de site wat de mogelijkheden zijn.

Terug naar homepagina